Projektas „Jaunimui skirto sporto inventoriaus įsigijimas Kretingos motobolo klubo teikiamų paslaugų kokybės gerinimui užtikrinti“

Kretingos motobolo klubas šį sezoną vykdė projekta „Jaunimui skirto sporto inventoriaus įsigijimas Kretingos motobolo klubo teikiamų paslaugų kokybės gerinimui užtikrinti“. Įgyvendinus projektą, iš Kretingos rajono savivaldybės skirtų lėšų, jaunieji Kretingos motobolo klubo nariai buvo įtraukti į aktyvią sportinę veiklą, aprūpinti reikiamu sportiniu inventoriumi, užtikrintas jų saugumas treniruočių metu.
Įsigyta 8 vnt. sportinių marškinėlių, sportinės kelių apsaugos – 5 vnt. Dėl nepakankamo finansavimo projektas įgyvendintas iš dalies. Įsigyti sportinio inventoriaus kiekiai nepatenkino visos komandos narių poreikio.
Jaunuoliai intensyviai sportuoja, o aktyviai naudojamas sporto inventorius sparčiai dėvisi. Projekto tęstinumas būtinas kaskart atnaujinant ir papildant Kretingos motobolo klubo sporto inventoriaus bazę, taip užtikrinant jaunuolių saugumą ir treniruočių kokybės gerinimą.